Pampalakasan at mga Aktibidad sa Postal Code 20007 Washington, D.C.

1-10
Mga amusement park
4.5  · (800) 616-4880(800) 616-4880
· www.escaperoomlive.com
3345 M St NW, Washington, DC 20007, USA
Mga parke para sa publiko
4.5  · (202) 895-6000(202) 895-6000  · Bukas Ito ngayon
· www.nps.gov
3303 Water St NW, Washington, DC 20007
Mga parke para sa publiko, Mga museo
4.5  · (202) 426-6841(202) 426-6841  · Bukas Ito ngayon
· www.nps.gov
5 Henry Bacon Dr SW, Washington, DC 20007, USA
Iba pang travel reservation, Mga aklatan
4.5  · $ · (202) 339-6400(202) 339-6400
· www.doaks.org
3120 R St NW, Washington, DC 20007, USA
Mga sports at libangan
4.5  · $$ · (202) 965-9642(202) 965-9642  · Bukas Ito ngayon
· www.downdogyoga.com
1229 34th St NW, Washington, DC 20007, USA
Malikhaing sining, Mga trabahong pang-sosyal
4.5  · $ · (202) 965-1047(202) 965-1047
· www.tudorplace.org
1644 31st St NW · 20007
Mga sports at libangan, Mga parke para sa publiko
4.5  · $$ · (202) 244-0461(202) 244-0461  · Bukas Ito ngayon
· www.fletcherscove.com
4940 Canal Rd NW · 20007
Edukasyong pampisikal
4.5  · (202) 338-9642(202) 338-9642  · Bukas Ito ngayon
· www.corepoweryoga.com
1055 Thomas Jefferson St NW, Suite L14A & L14B, Washington, DC 20007
Mga sports at libangan, Mga fitness center
9. Barre3
4.5  · $$ · (202) 450-3905(202) 450-3905  · Bukas Ito ngayon
· barre3.com
1000 Wisconsin Ave NW, Washington, DC 20007, USA
Mga sports at libangan, Mga fitness center
3.5  · (202) 338-0911(202) 338-0911  · Bukas Ito ngayon
· www.washingtonsportsclubs.com
3222 M St NW, Washington, DC 20007