Pampalakasan at mga Aktibidad sa Postal Code 20010 Washington, D.C.

1-10
Mga fitness center
2.5  · (202) 986-2281(202) 986-2281
· www.washingtonsportsclubs.com
3100 14th St NW, Washington, DC 20010, USA
Pag-aalaga ng bata at daycare, Palaruan
4.0  · (202) 370-6656(202) 370-6656
· magicground.com
3100 14th St NW, Washington, DC 20010
Mga fitness center
5.0  · (202) 422-5995(202) 422-5995
· www.fit360dc.com
3058 Mt Pleasant St NW, Washington, DC 20009
Edukasyong pampisikal
4.5  · (202) 506-1867(202) 506-1867
· www.kaliyogadc.com
3423 14th St NW, Washington, DC 20010
Mga sports at libangan, Mga fitness center
4.5  · $$ · (202) 462-9642(202) 462-9642
· www.pasttensestudio.com
3253 Mt Pleasant St NW, Washington, DC 20010
Mga sports at libangan, Mga fitness center
4.5  · $$ · (202) 882-8888(202) 882-8888
· www.fromthecorestudios.com
3111 Georgia Ave NW, Washington, DC 20010
Mga sports at libangan, Mga stadium at arena
4.0 
Hiatt Pl NW, Washington, DC 20010, USA
Mga parke para sa publiko
4.0 
· dpr.dc.gov
1101 Monroe St NW, Washington, DC 20010
Mga Golf Course
5.0 
· friendsofsoldiers.org
Arnold Dr, Washington, DC 20010
Edukasyong pampisikal
4.5  · (202) 265-9642(202) 265-9642
· www.yogadistrict.com
3315 11th St NW, Washington, DC 20010, USA