City image
Geonames.org

Lungsod ng New York

Ang Lungsod ng New York (opisyal: New York City; pinapaikling NYC) ay isa sa pinakamataong lugar sa mundo at nasa sentro ng media, pananalapi, komunikasyon, musika, fashion, at kulturang internasyonal. Isa ang lungsod sa mga pinakamahahalagang lungsod pandaigd..Wikipedia.org
Populasyon: 8.2 million
Area: 468.9 mi²
Oras ng Dako: Eastern Standard Time sa North America
panahon: Weather Icon38.5°F ambon

Mga Kalapit na Siyudad

Brooklyn Image
Brooklyn
 2.3 million 5.3 mi
Manhattan Image
Manhattan
 1.5 million 5.2 mi
Jersey City Image
Jersey City
 247597 (2014) 3.9 mi
Hoboken Image
Hoboken
 50005 (2014) 2.5 mi

palawakin ang presensya sa mundo ng inyong negosyo!

Mag-sign Up

Mayroon ng account? Mag-Log In Dito.