Mga Kaibigan ng Cybo

Mga Kaibigan ng Cybo

Ang internet ay isang malaking komunidad at may iba't ibang uri ng mga tao. Sa mga komunidad, karaniwan lamang na magkaroon ng ilang kaibigan. 
 

Nais na magpasalamat ng Cybo sa open source community sa pagkakaloob sa aming ng maraming mga kagamitan at mapagkukunan ng impormasyon na nagamit namin para malikha ang site na ito.

 
 

Maraming salamat sa Geonames, Wikipedia and Natural Earth para sa aming kaalamang heograpiko at bandila ng mga bansa.

 
 

At pati na rin...

 
 

Taos-Puso,
Ang Cybo Team.

Home - Cybo Yellow Pages at Paghahanap ng NegosyoSalamat sa iyong interes sa Cybo.

  
 

Sundan kami para manatiling updated sa mga pagbabago sa site.