Mga Kaibigan ng Cybo

Ang internet ay isang malaking komunidad at may iba't ibang uri ng mga tao. Sa mga komunidad, karaniwan lamang na magkaroon ng ilang kaibigan.

Nais na magpasalamat ng Cybo sa open source community sa pagkakaloob sa aming ng maraming mga kagamitan at mapagkukunan ng impormasyon na nagamit namin para malikha ang site na ito.

Maraming salamat sa Geonames, Wikipedia and Natural Earth para sa aming kaalamang heograpiko at bandila ng mga bansa.

Ang Pinagsamang Research Center (JRC) ng European Commission para sa pagbibigay ng detalyadong data sa publiko, lalo na ang built-up grid ng GHS .

Ang US Geological Survey (USGS) para sa pagbibigay ng detalyadong pandaigdigang peligro at data ng lindol sa publiko.

Ang Center para sa International Earth Science Information Network (CIESIN), bahagi ng The Earth Institute (Columbia University) , para sa kanilang trabaho na lumilikha ng natural hazard, demographic, data spatial ng populasyon.

Ang National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) para sa pagbibigay ng data sa pandaigdigang panahon sa publiko.

Ang Who's On First na proyekto para sa ilang impormasyon at lokasyon ng heograpiya. Tingnan ang Lisensya dito.

Karagdagang Mga Mapagkukunan

At pati na rin...


Taos-Puso,
Ang Cybo Team.

Home - Cybo Yellow Pages at Paghahanap ng Negosyo

Salamat sa iyong interes sa Cybo.

  
 

Sundan kami para manatiling updated sa mga pagbabago sa site.