City image
Geonames.org

Washington, D.C.

Ang Washington, D.C. ay isang lungsod at kabisera ng Estados Unidos. Ito ay matatagpuan sa Distrito ng Columbia. Ito ay napangangalan kay George Washington, ang ika-1 Pangulo ng Estados Unidos mula 1789 hanggang 1798. Ang lathalaing ito na tungkol sa Estados..Wikipedia.org
Populasyon: 672228
Lokal na Oras: Tuesday 04:42
Area: 68.3 mi²
Oras ng Dako: Eastern Daylight Time sa North America
panahon: Weather Icon59.6°F kalat-kalat na ulap
 1000 H St NW, Washington, DC 20001
Mga fitness centerMga hotel at motel
 (202) 582-1234 |  Facebook
 2660 Woodley Rd NW, Washington, DC 20008
Iba pang tuluyanMga hotel at motel
 (202) 328-2000 |  Facebook
 1401 Pennsylvania Ave NW, Washington, DC 20004
Iba pang tuluyanMga hotel at motelMga bahay bakasyunan, mga kabin, at resort
 (888) 259-8696 |  Facebook
 1331 Pennsylvania Ave NW, Washington, DC 20004
Mga fitness centerIba pang tuluyanMga bar, pub at tavern
 (202) 393-2000 |  Facebook
 400 New Jersey Avenue NW
Iba pang tuluyanMga hotel at motel
 (202) 737-1234 |  Facebook

Mga Kalapit na Siyudad

Arlington Image
Arlington
 207627 3.8 mi away
Farragut Square
 < 1 mi away
Chinatown Image
Chinatown
 < 1 mi away
Thomas Circle
 < 1 mi away

palawakin ang presensya sa mundo ng inyong negosyo!

Mag-sign Up

Mayroon ng account? Mag-Log In Dito.